Zátěžové testy a audit bezpečnosti

4D profesionální služby

Vezměte si například malou kancelářskou aplikaci vyvinutou společností X, která je užívána 5 zaměstnanci v libovolnou dobu. I když je vždy dobré optimalizovat každý dotaz, nemusí to být nezbytné, neboť aplikace je používána málo klienty. Aplikace běží dobře a nejsou žádné skryté problémy.

Později v tomto roce společnost X byla získána konglomerátem Y a konglomerát Y by měl rád aplikaci společnosti X a chtěl by ji používat globálně a chtěl by mít 500 klientů současně provozujících aplikaci společnosti X na mnoha různých místech.

Otázka, jak to funguje s 500 připojenými klienty? Developer by rád vyřešil případné problémy dříve, než bude aplikace globálně nasazena. To je důvod, proč tým 4D profesionálních služeb vyvinul testovací rámec, který je schopen analyzovat škálovatelnost aplikace.

Kdy se zapojit

Při plánování nebo v raném stádiu vývoje.

Co dodáváme

Dokument, který popisuje:

1. Bezpečnostní audit, obsahující následující:

  • Současná bezpečnostní rizika a silné stránky řešení.
  • Akční plán jak řešit problémy.

2. Zátěžové testy:

  • Detailní sledování 4D serveru pro cílový počet současně připojených uivatelů.
  • Stanovení maximálního počtu současně připojených uživatelů spolu se stanovením a roztříděním bodů selhání.
  • Doporučení na optimalizaci nastavení serveru. 
  • Doporčučení na požadovanou konfiguraci hardwaru serveru.

Získejte osobní radu

Další informace o této službě získáte od obchodního zástupce společnosti 4D.

Solidní zkušenosti a vize do budoucna

Inovace pro udržení náskoku: 4D čerpá své zkušenosti ze své schopnosti inovovat a předvídat potřeby svých zákazníků a trhu.

Hlavní důvody pro výběr 4D