ADAV

Type of industry
Umění, školství a neziskové organizace
partner

ADAV je prvním centrálním nákupcem audiovizuálních služeb pro kulturní a vzdělávací neziskové sítě. Vysílá své programy kulturním institucím a komunitám prostřednictvím počítačového systému navrženého s technologií 4D systémovým integrátorem Nagra, poradenskou a inženýrskou společností zabývající se audiovizuálními a komunikačními technologiemi. ADAV dodává 10 000 zákazníků: knihovnám, mediálním centrům, školám, do zámoří kulturním centrům a dalším organizacím - tito využívají 4D aplikace zahrnující katalogy, management a webové knihovny.