SEFI

Type of industry
Státní správa a veřejný sektor
partner

SEFI (Service de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Insertion) je odělení pro zaměstnávání, vzdělávání a pro odbornou přípravu pod ministerstvem práce a odborného vzdělávání. Je hlavní agenturou pro zaměstnávání ve Francouzské Polynésii. 76-členný tým služby zaměstnanosti využívá aplikaci založenou na 4D ke správě souborů uchazečů o zaměstnání, zaměstnavatelů, pracovních příležitostí, vzdělávacích a integračních opatření a monitorování. Příspěvky pro příjemce, opatření podpory a úhrady zaměstnavatelům jsou podporovány účetní částí aplikace, která denně generuje statistické zprávy. Uživatelé si mohou nabídky prohlédnout a aktualizovat data na interaktivních terminálech připojených k aplikaci.