Údržby pro třetí stranu

4D profesionální služby

Jak každý vývojář ví, udržování aplikace vyžaduje úsilí, které se v malých týmech může stát úkolem na plný úvazek. Ačkoliv jsou udržovací práce klíčové pro udržitelnost aplikace, často jsou zastíněny obchodní potřebou nových funkcí, modulů, integrací, tedy nových obchodů atd.

Pokud se ocitnete v situaci zanedbávání zdraví vaší aplikace, protože je potřeba  splnit naléhavé potřeby obchodu, pak můžete využít 4D odborné znalosti v oblasti údržby aplikací kombinované s vašimi obchodními znalostmi a vytvořit aplikaci, která uspokojí potřeby vašeho podnikání pro nadcházející roky.

Kdy se zapojit

Tato služba je zaměřena na aplikace, které se prodávají a jsou nasazeny a jsou udržovány a vyvíjeny vývojáři, kteří by se raději zaměřili na obchodní dodávky a nemuseli se obávat údržby aplikace.

Co dodáváme

Každý projekt je odlišný, ať už jde o velikost týmu, jeho podnikatelské zaměření, vývojové prostředí atd. Z těchto důvodů je každý projekt údržby zásadně odlišný. Tým 4D profesionální služby určí, jak nejlépe spolupracovat s vaším týmem při definování specifických potřeb projektu a jak nejlépe spolupracovat s cílem zvládnout tlak na údržbu.

Solidní zkušenosti a vize do budoucna

Inovace pro udržení náskoku: 4D čerpá své zkušenosti ze své schopnosti inovovat a předvídat potřeby svých zákazníků a trhu.

Hlavní důvody pro výběr 4D

Získejte osobní radu

Další informace o této službě získáte od obchodního zástupce společnosti 4D.